youtube กำจัดปลวก กำจัดแมลง
  กำจัดปลวก กำจัดแมลง ด้วยระบบการกำจัดและป้องกัน เช่น
  ระบบเหยื่อล่อปลวก(Exterra System) วางท่อเคมีกำจัดปลวก(Pipe) ฉีดเคลือบเคมี(Chemical)
  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 26 ปี 

  ปรึกษา แนะนำ ไม่มีค่าใช่จ่าย พร้อมสำรวจฟรี 
  ☎ โทรติดต่อ 081-357-6770 คุณสุรพล หรือทาง บจ.แกรนด์กำจัดแมลง ฝ่ายบริการลูกค้า
  02-373-4427, 02-373-2551, 02-373-4486, 02-373-8066 แฟกซ์: 02-372-0777

     
youtube กำจัดปลวก กำจัดแมลงYouTube Channel : @แกรนด์กำจัดแมลง

กำจัดปลวก กำจัดแมลง ปลวก

กำจัดปลวก กำจัดแมลง ปลวก

กำจัดปลวก กำจัดแมลง ปลวกกำจัดปลวก กำจัดแมลง ปลวก

รับสมัคร เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ(มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ)
     -พนักงานขาย หลายตำแหน่ง ถ้ารู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ หรือมียานพาหนะ ค่าน้ำมันและค่าเสื่อมให้ (มีฝึกอบรม)
     -พนักงานบริการ หลายตำแหน่ง เพศชาย ออก Site ทำงานเป็นทีม (ฝึกอบรมความรู้ให้ก่อนปฏิบัติงาน)
     -เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น และงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
     -เจ้าหน้าที่บัญชี จบปวชขึ้นไป สายบัญชี มีทักษะการใช้ MsOffice Word Excel 
***มีสวัสดิการ คอมมิสชั่น โบนัส เบี้ยขยัน ประกันชีวิต ประกันสังคม ค่าโทร อื่นๆ

กำจัดปลวก กำจัดแมลง ปลวก     

กำจัดปลวก กำจัดแมลง ปลวก

กำจัดปลวก กำจัดแมลง ปลวก

กำจัดปลวก กำจัดแมลง ปลวก

กำจัดปลวก กำจัดแมลง ปลวก

กำจัดปลวก ด้วย exterra.pdf

 

 

 

 

 

กำจัดปลวก กำจัดแมลง ปลวก -แผ่นพับExterra.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google+ facebook กำจัดปลวก กำจัดแมลง twitter กำจัดปลวก กำจัดแมลง youtube กำจัดปลวก กำจัดแมลง
ปรับปรุงล่าสุด 23/11/2557 11:57 by JoeGTEC (Revised by JoeGTEC)